Holmens årsredovisning 2017 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag tillgänglig på www.holmen.com/rapporter.

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare under vecka 12 och engelsk version under vecka 14. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com eller på tel. 08-666 21 00.

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2018 kl.10.00.