Holmens årsredovisning 2016 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag på www.holmen.com/rapporter.

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare under vecka 10 och engelsk version under vecka 12. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com eller på tel. 08-666 21 00.

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggör enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2017 kl.10.00.