Kvartal       Januari-september   Helår
   Mkr       3-09  2-09  3-08      2009  2008  2008
 Nettoomsättning  4 387  4 496  4 591     13 412 14 291 19 334
 Rörelseresultat*   442   372   64      1 229   767  1 051
 Resultat efter                 
 skatt        280   256   -24       781   371   642
 Resultat per                  
 aktie, kr      3,3   3,0  -0,3       9,3   4,4   7,6
 Avkastning på                  
 eget kapital, %   7,0   6,6  -0,6       6,7   3,0   3,9
  * I rörelseresultatet för januari-september 2008 ingår
  jämförelsestörande poster om -361 Mkr.
     

- Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

- Resultat per aktie blev 9,3 (4,4) kr. Avkastningen på eget kapital var 6,7 (3,0) procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 1 229 Mkr jämfört med 1 128 Mkr exklusive jämförelsestörande poster som föregående år uppgick till -361 Mkr. Resultatförbättringen förklaras av högre priser för tidningspapper och kartong samtidigt som svag efterfrågan medfört omfattande produktionsbegränsningar.

Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till 442 Mkr, vilket var 70 Mkr högre än under andra kvartalet 2009. Kostnaderna var säsongsmässigt lägre. En svagare dollar har försämrat lönsamheten på försäljningen utanför Europa.

- Efterfrågan inom koncernens produktområden har varit svag under året. I Europa har efterfrågan på tidningspapper och färskfiberkartong varit 13 respektive 12 procent lägre under januari-september 2009 än under motsvarande period 2008.

För ytterligare information kontakta gärna:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05

Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16

Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15