• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt blev 607 (418) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 6,80 (4,70) kronor. Avkastningen på eget kapital var 15,0 (9,0) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 3 685 (5 653 inkl. och 3 699 exkl. överlåtna verksamheter) Mkr.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark. Holmen Papers leveransvolymer var höga, orderläget starkt och priserna stabila.
  • Efterfrågan på kartong var stark under första kvartalet. Prishöjningar om 5-7 procent fick effekt från årsskiftet och ytterligare prishöjningar är aviserade av Iggesund Paperboard. Workingtons produktion fungerar nu tillfredsställande efter ombyggnaden under fjärde kvartalet 1999, men leveranserna är fortfarande låga.