Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Lars Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Persson, Henrik Sjölund, Henriette Zeuchner samt Carina Åkerström. 

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Holmens årsstämma 2024, som hålls den 16 april. 

Inför årsstämman 2024 består Holmens valberedning av Bo Selling, L E Lundbergföretagen, Lars Ericson, Kempestiftelserna, Vegard Torsnes, Norges Bank och Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen är Bo Selling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Selling, valberedningens ordförande, tel. 08-463 06 00