Holmens valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år.

Inför årsstämman 2024 har Holmens valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Bo Selling, L E Lundbergföretagen
Lars Ericson, Kempestiftelserna
Vegard Torsnes, Norges Bank

Ordförande i valberedningen är Bo Selling.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen via e-post: Holmen.Legal@holmen.com eller till adress: Holmen AB, Valberedning, Box 5407, 114 84 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 10 januari 2024.

Årsstämman hålls i Stockholm den 16 april 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, 073 986 51 12