Holmens produktion av trävaror har blivit en allt större del av vår verksamhet. Med förvärvet av Martinsons 2020 flyttade vi fram vår position inom modern träbyggnation genom att addera produkter av KL- och limträ till vårt erbjudande. Nu tar vi ytterligare ett steg och investerar i ökad produktion och förädling av trävaror för hållbart byggande.

Trä är ett fantastiskt material. Det är starkt, mångsidigt, lätt och det enda byggmaterial som är förnybart. Holmens sågverk har en hög teknisk nivå som möjliggör ett brett utbud av dimensioner och kvaliteter. Idag erbjuder Holmen allt från trä till snickerier och förädlade produkter för bygghandel till avancerade byggkomponenter av KL- och limträ.

– Att utveckla trävaruaffären är en naturlig förlängning av skogsbruket och utgör en viktig dimension av Holmens strategi att äga och förädla skog. Trävaror som används till hus och andra byggkonstruktioner bidrar också med stor klimatnytta då de binder kol under lång tid samtidigt som de ersätter fossila utsläpp från betong och stål, säger Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Trävaror.

Lagerhållning och måttanpassning av limträ till södra Sverige
Under åren har Holmen successivt utvecklat sin position mot bygghandeln, inte minst genom förvärvet av Martinsons som adderat limträbalkar till produkterbjudandet. Limträ produceras vid Bygdsiljums Sågverk i Västerbotten varifrån de distribueras till kunder över hela landet. Av den totala volymen levereras ungefär hälften via bygghandeln. Genom att inrätta en kapanläggning och ett distributionslager vid Bravikens Sågverk utanför Norrköping blir leveranstiderna till kunder i södra Sverige kortare samtidigt som kostnaderna och klimatavtrycket från transporter minskar.

Ökade volymer av KL-trä
Genom en tillbyggnad och investering för att bygga bort flaskhalsar vid Bygdsiljums Sågverk kommer vi också att kunna öka produktionen av KL-trä. En ny CNC-fräs, som används för att göra urtag för fönster och dörrar i byggelement av KL-trä, möjliggör att kapaciteten kan öka med 50 procent. Den nya anläggningen väntas driftsättas våren 2024.

– Efterfrågan på förädlade trävaror, inte minst KL-trä och limträbalkar, ökar och med ett stigande intresse för träbyggande ser vi stora möjligheter att utveckla affären vidare. Genom investeringar i ökade volymer av förädlade produkter samt en ökad försäljning mot bygghandeln tar vi nästa steg för att stärka vår verksamhet, säger Olov Martinson, platschef Bygdsiljums Sågverk.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Trävaror, 070-214 82 44
Olov Martinson, platschef Bygdsiljums Sågverk, 070-666 07 58