För att ytterligare stärka Holmens marknadsledande position inom bokpapper och öka produktionen av INNR, Holmens nya förpackningsprodukt, investerar vi 450 Mkr i ombyggnad av en pappersmaskin vid Bravikens Pappersbruk.

Med tillgång till fossilfri el och lokal ved har Holmens båda pappersbruk en stark position som möjliggör en fortsatt utveckling av befintliga produkter. Det skapar också möjligheter att växa inom nya segment inom förpackningsområdet.  

- Under 2022 lanserade vi en ny pappersprodukt för wellpapp, Holmen INNR, som tagits emot väl av marknaden. Holmens pappersprodukter har ett lågt klimatavtryck och är lättare än traditionella alternativ vilket gör dem resurseffektiva utan att kompromissa med styrka, kvalitet eller helhetskänsla, säger Lars Lundin, Affärsområdeschef Papper. 

Ombyggnaden av PM52 vid Bravikens Pappersbruk breddar produktpaletten för bokpapper samtidigt som vi effektivt kan öka produktionen av fluting för användning i mittskiktet i wellpapplådor. Ombyggnaden planeras till hösten 2024 och kostnaden väntas uppgå till 450 Mkr.

- Efter investeringen kommer vi kunna producera en flutingprodukt som klarar kvalitetskraven för påfrestande applikationer med mindre materialåtgång än de etablerade produkterna. Vi kommer även kunna erbjuda vårt bokpapper i högre ytvikter från Bravikens Pappersbruk, säger Tommy Wiksand, Chef Affärsutveckling Papper.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Lundin, Affärsområdeschef Papper, tel. 070-637 37 00
Tommy Wiksand, Chef Affärsutveckling Papper, tel. 070-313 31 22