Holmen och SCA har nu genomfört en förstudie avseende gemensamt sågverk i Rundvik i Västerbottens län. Förstudien visar att förutsättningarna för att tillsammans skapa en storskalig och konkurrenskraftig verksamhet är goda. Arbetet fortsätter nu för att utvärdera de olika utvecklingsalternativ som identifierats.

Holmen producerar sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Efter förvärvet av Martinsons 2020 erbjuder Holmen även kundanpassade lösningar i KL- och limträ för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Mårtensson, Kommunikationschef Holmen, 070-331 83 28