Holmens valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år.

Inför årsstämman 2023 har Holmens valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen
Carl Kempe, Kempestiftelserna
Petter Johnsen, Norges Bank

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen under adress: Holmen AB, Valberedning, Box 5407, 114 84 Stockholm eller via e-post: Holmen.Legal@holmen.com. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 10 januari 2023.

Årsstämman hålls i Stockholm den 28 mars 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, 073 986 51 12