Holmens finansiella kalender har uppdaterats då offentliggörandet av delårsrapporter och bokslutsrapport för 2022 senareläggs en dag mot vad som tidigare kommunicerats.

De ekonomiska rapporterna för 2022 kommer att publiceras på morgonen och följs av en webbsänd press- och analytikerkonferens under förmiddagen.

Ekonomisk rapportering 2022
Delår januari – mars: 28 april 2022
Delår januari – juni: 19 augusti 2022
Delår januari – september: 20 oktober 2022
Bokslutskommuniké 2022: 31 januari 2023

Holmen bjuder också in analytiker, investerare och finansiell media till en investerardag med besök i våra verksamheter i Skellefteåregionen den 11 maj 2022. För mer information om investerardagen kontakta oss på: investorday@holmen.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12