Holmen har 24 februari förvärvat samtliga aktier i den delägda vindkraftparken Varsvik AB, belägen på Holmens mark i Uppland. Köpet stärker Holmens affär inom förnybar energi och är ytterligare ett steg i bolagets ambition att bidra till klimatomställningen.

Varsviks Vindkraftpark togs i drift i november 2014 och uppfördes av ett bolag samägt av Holmen och en investeringsfond för förnybar energi. Holmen köper nu fondens andel i bolaget (50 procent) och integrerar därmed fullt ut Varvsiks Vindkraftpark i Holmens portfölj inom förnybar kraft.

– För Holmen är investeringar i vindkraft ett naturligt komplement till vår reglerbara vattenkraft. Tillsammans med den vindkraftpark vi håller på att ta i drift utanför Skellefteå innebär förvärvet av aktierna i Varsvik att vi ett normalt år kommer producera 600 GWh vindkraft och 1 100 GWh vattenkraft, säger Fredrik Nordqvist, Affärsområdeschef Holmen Energi. 

De 17 vindkraftverken i Varsvik bidrar med en effekt om 51 MW. Årsproduktionen uppgår till 150 GWh och motsvarar den årliga elanvändningen för cirka 30 000 hushåll.

– Genom att bli helägare i vindkraftparken stärker Holmen kontrollen av en för verksamheten väsentlig resurs, tillgången på fossilfri energi. Vindkraftparken i Varsvik är en attraktiv tillgång på flera vis, särskilt som den är lokaliserad i anslutning till Hallsta Pappersbruk i elområde SE3, säger Anders Jernhall, Vice VD och CFO i Holmen.  

Med en ökad elektrifiering av både industri och transporter kommer behovet av mer förnybar el att öka. Som stor markägare har Holmen goda möjligheter att bidra till utbyggnaden av vindkraft och därmed till den nödvändiga omställningen av Europas energisystem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12