Holmen och SCA har beslutat att genom en förstudie utreda förutsättningarna för att tillsammans bygga ett nytt storskaligt sågverk i Rundvik i Västerbottens län.

Förstudien, som enbart omfattar produktionssamarbete vid sågverket i Rundvik, inleds omedelbart och beräknas vara klar under våren 2023.

Holmen producerar sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Efter förvärvet av Martinsons 2020 erbjuder Holmen även kundanpassade lösningar i KL- och limträ för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12