Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Alice Kempe, Lars Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund, Henriette Zeuchner samt nyval av Fredrik Persson. Lars G Josefsson har avböjt omval.

Fredrik Persson är född 1968, civilekonom och har tidigare bland annat varit verkställande direktör och koncernchef på Axel Johnson AB. Fredrik är styrelseordförande i Ellevio AB, JM AB och Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i AB Electrolux, Ahlström Capital Oy, Hufvudstaden, ICA Gruppen AB samt Interogo Holding AB.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Holmens årsstämma 2022, som hålls den 30 mars. 

Inför årsstämman 2022 består Holmens valberedning av Mats Guldbrand, L E Lundberg-företagen, Carl Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie Fonder och Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Guldbrand, valberedningens ordförande, tel. 0768-321 515