Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Alice Kempe, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner.

Valberedningen föreslår till ny revisor i första hand PWC, Pricewaterhouse­Coopers AB och i andra hand revisionsbolaget EY AB.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Holmens årsstämma 2021, som hålls den 22 april. 

Inför årsstämman 2021 består Holmens valberedning av Mats Guldbrand, L E Lundberg-företagen, Carl Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie Fonder och Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Guldbrand, valberedningens ordförande, tel. 0768-321 515