Investeringen är ytterligare ett steg i den strategiska inriktningen att utveckla trävaruaffären och bidra till den gröna omställningen. Genom satsningen ökar sågverkets produktion med 20 procent samtidigt som erbjudandet av snickeriprodukter kompletteras med konstruktionsvirke.

– Vi odlar hus. Att utveckla trävaruaffären är en naturlig förlängning av skogsbruket och utgör en viktig dimension av Holmens strategi att äga och förädla skog. Efter förvärvet av Martinsons och utbyggnaden av Braviken är satsningen på Iggesunds Sågverk nästa steg för att stärka vår position inom trävaror, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen.

Utvecklingen av sågen syftar till att kunna växla snickerifuru av lägre kvaliteter mot konstruktionsvirke i både gran och furu. Detta höjer förädlingsvärdet och förbättrar marknadsmixen genom att en större andel av produktionen kan säljas till skandinavisk bygghandel. 

– Trä som byggmaterial gynnas av den pågående omställningen till en fossilfri värld, i synnerhet om betong och stål får bära sin verkliga klimatkostnad. Vi fortsätter fokusera på att skapa mervärden utifrån den skog vi har och är redan idag en del av lösningen på klimatfrågan. Vår inriktning ligger helt rätt i tiden både finansiellt och klimatmässigt, kommenterar Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen.

Investeringen omfattar timmersortering och nytt hyvleri vilket öppnar upp flaskhalsar och förväntas öka sågens kapacitet till drygt 450 km3. Uppstarten är planerad till hösten 2023 och full kapacitet väntas nås mot slutet av 2024.

Affärsområdet Holmen Trävaror har de senaste tolv månaderna producerat 1,5 miljoner m3 trävaror med en omsättning om 4,7 Mdkr och ett rörelseresultat om 1,4 Mdkr. Produktionen sker vid fem sågverk. Därutöver finns en projektverksamhet för uppförande av kompletta stommar av KL-trä.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12