Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Holmens årsstämma 2020 som hålls i Stockholm den 30 mars. 

Inför årsstämman 2020 består Holmens valberedning av Mats Guldbrand, L E Lundberg-företagen, Carl Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie Fonder och Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Guldbrand, valberedningens ordförande, tel. 0768-321 515