Holmens valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år.

Inför årsstämman 2021 har Holmens valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen
Carl Kempe, Kempestiftelserna
Hans Hedström, Carnegie Fonder

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

Årsstämman hålls i Stockholm den 22 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, 073 986 51 12