Vid Holmens extra bolagsstämma idag beslutades att dela ut 3,50 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning är den 18 september. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden den 23 september 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12