Regeringen har idag beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer från och med söndag 29 mars. Då detta beslut även är normgivande för andra typer av sammankomster har Holmens styrelse beslutat att senarelägga årsstämman som var planerad att hållas den 30 mars 2020 i Stockholm.

Holmen återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman ska hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12