Holmens valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år.

Inför årsstämman 2020 har Holmens valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande
Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen
Carl Kempe, Kempestiftelserna
Hans Hedström, Carnegie Fonder

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

Årsstämman hålls i Stockholm den 30 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, PR- och Public Affairs-ansvarig, Holmen, tel. +46 70 482 44 87