På onsdagen den 5 juni invigs Holmen Skogs första Kunskapsskog i Kunnådalen, Ångermanland. Kunskapsskogarna är större sammanhängande skogsområden med höga naturvärden som syftar till att öka kunskapen om hur man med ett hållbart skogsbruk kan bidra till både en ökad biologisk mångfald och en ökad tillväxt.

Kunskapsskogen i Kunnådalen ligger sju mil väster om Örnsköldsvik och har valts ut på grund av sina specifika och unika biologiska förutsättningar. Med en sällsynt stark vildmarkskänsla karaktäriseras området av en vidsträckt dalgång som löper längs Kunnån i väst-östlig riktning.

Kunnådalen är det första av flera sammanhängande Kunskapsskogar som Holmen Skog kommer att presentera runt om i Sverige de kommande åren.

Program för invigningen

09.20: Ankomst och introduktion av Kunnådalen

  • Sören Petersson, vd Holmen Skog, presenterar konceptet Kunskapsskogar, Kunnådalen och berättar om vikten av skoglig forskning.

10.10: Invigningsceremoni

10.20: Rundvandring i Kunnådalen

  • Presentationer om olika rum i Kunskapsskogen, bland annat lär vi oss mer om historiskt skogsbruk, rennäringen i dalen och brand som medel för ökad biologisk mångfald.

12.00: Lunch

13.15: Avslutning och avfärd

Transport till Kunnådalen

  • Media har möjlighet att åka med buss som avgår från Örnsköldsviks Resecentrum kl. 08.00 och beräknas åter till Örnsköldsvik kl. 14.30. 
  • Du som kommer med egen bil är välkommen till uppsamlingsplatsen vid Tjärnstugan i Bredbyn kl. 08.20 för lotsning till Kunnådalen.  

För anmälan till pressvisningen och ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, PR- och Public Affairs-ansvarig Holmen, tel. +46 70 482 44 87