Holmen har tagit ett nytt steg i sitt hållbara strategiarbete. Holmens största skogsinnehav finns i norra Sverige, medan flera bruk och sågverk är belägna längre söderut. För att säkra virkesförsörjningen och samtidigt förädla värdet av den egna skogen kommer Holmens virke, med start idag, att fraktas söderut med tåg från Green Cargo.

– Med den planerade kapacitetsökning vid Bravikens sågverk framför oss vill vi skapa ett tryggt och kontinuerligt tillskott av virke till egen industri och samtidigt förädla värdet av vår egen skog. Vi är glada över att kunna använda tåg för att på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt transportera virke från skogsinnehavet i norr till våra industrier i söder, säger Sören Petersson, vd för Holmen Skog.

Holmens samarbete med Green Cargo sträcker sig långt tillbaka i tiden med transporter av massaved och sågtimmer mellan orter i norra Sverige. Under årens lopp har efterfrågan och volymerna ökat. I det nu utökade samarbetet har antalet destinationer utökats till även södra Sverige och en ny transportlösning med fler lok och en ny vagn har utvecklats. Det innebär att det är möjligt att transportera mer virke på färre antal tåg, till fler orter. En logistiklösning som inte bara är miljömässig och ekonomisk hållbar utan också trafiksäker och punktlig.

– Vi är en trygg samarbetspartner och vi håller en hög kvalitet och punktlighet vilket gör att Holmen kan planera sin verksamhet efter våra tåg. Vi erbjuder och levererar en trygg vardag för Holmen utan överraskningar, en helhetslösning i nyutvecklad transportlösning. Det har varit avgörande parametrar för ett förnyat samarbete, säger Johan Roswall, säljare på Green Cargo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, PR- och Public Affairs-manager, Holmen, tel. +46 70 482 44 87