Holmens årsredovisning 2018 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag tillgänglig på www.holmen.com.

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare under vecka 11 och engelsk version under vecka 14. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com eller på tel. 08-666 21 00.

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2019 kl.10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, PR- och Public Affairs-ansvarig, Holmen, tel. +46 70 482 44 87