Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner. Carl Kempe har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Alice Kempe. Alice Kempe är ordförande i Kempestiftelserna och sedan 2001 anställd vid Energimyndigheten.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Holmens årsstämma 2019 som hålls i Stockholm den 11 april.

Inför årsstämman 2019 består Holmens valberedning av Mats Guldbrand, L E Lundberg-företagen, Torbjörn Widmark, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie fonder och Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Guldbrand, valberedningens ordförande, tel. 0768-321 515