Vid dagens årsstämma i Holmen AB (publ) beslutades om en uppdelning av aktier innebärande att varje befintlig aktie, oavsett serie, delas upp i två (2) aktier av samma serie. 

Avstämningsdag för uppdelningen bestämdes enligt styrelsens förslag till den 2 maj 2018.

Sista dag för handel i Holmens aktier före uppdelningen är den 27 april 2018. Första dag för handel i Holmens aktier efter uppdelningen är den 30 april 2018. Detta innebär att aktiekursen fr.o.m. den 30 april 2018 kommer att återspegla effekten av uppdelningen.

Genom uppdelningen ökar det totala antalet aktier i bolaget från 84 756 162 till 169 512 324, varav 45 246 468 aktier av serie A och 124 265 856 aktier av serie B.

Till följd av uppdelningen kommer aktierna i Holmen fr.o.m. den 30 april 2018 byta ISIN-koder. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0011090000 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0011090018.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, hållbarhets- och kommunikationsdirektör Holmen, tel. 0739-86 51 12