Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Holmens årsstämma 2017 som hålls i Stockholm den 27 mars.

Inför årsstämman 2017 består Holmens valberedning av Mats Guldbrand, L E Lundberg-företagen, Alice Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie fonder och Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Guldbrand, valberedningens ordförande, tel. 0768-321 515

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 17.00 CET.