Holmen har idag träffat avtal att förvärva Linghems sågverk från nuvarande ägaren Rörvik Timber. Sågverket har en ny såglinje med kapacitet att producera 75 000 kubikmeter per år. Som råvara används klenare timmer än vad som sågas vid koncernens sågverk i Braviken, som ligger fyra mil från Linghem. Köpeskillingen uppgår till 48 Mkr.  

- Förvärvet av Linghems sågverk är ett led i vår strategi att ta till vara en större del av råvaran i området kring våra sågverk. Det gör oss till en ännu bättre partner till skogsägarna, säger Johan Padel, affärsområdeschef Trävaror. Linghems produkter kompletterar Holmens nuvarande upplägg och stärker marknadspositionen i Sverige och Storbritannien.

Till sågverket hör även ett hyvleri. Antalet anställda uppgår till 28 personer. Övertagandet är planerat till den 28 april.

Vid Holmens två befintliga sågverk vidtas kontinuerligt åtgärder för att utveckla verksamheten. På Bravikens sågverk sågas numera två träslag, distributionen har effektiviserats och förädlingsgraden ökas genom uppförandet av en impregneringsanläggning. Vid Iggesunds sågverk har investeringar i anläggningen ökat kapaciteten med 15 procent under det senaste året. Vidare undersöks möjligheterna att etablera produktion av väggmoduler i massivt trä (KL-trä) till följd av det ökande intresset att bygga i trä.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Padel, affärsområdeschef Trävaror, tel.070 214 82 44
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070 212 97 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017 kl. 14.30 CET.