Holmen har idag tecknat avtal avseende försäljning av skogsfastigheter i nordvästra Jämtland för 100 Mkr. Affären väntas slutföras i januari 2018 och kommer påverka koncernens resultat i första kvartalet 2018 med drygt 70 Mkr till följd av att försäljningspriset överstiger det redovisade värdet enligt IAS 41.

Med ett skogsinnehav om drygt 1 miljon hektar produktiv skogsmark är Holmen en av landets största skogsägare.

- Det här skogsområdet ligger långt från våra industrier och har förhållandevis stora värden utöver skogsbruk. Vår ambition är att återinvestera försäljningsintäkterna i skog närmare vår egen industri, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef, Holmen.

Köpare är Persson Invest, en koncern som omsätter 5,5 Mdr och sedan tidigare innehar 100 000 hektar skogsmark i Jämtlands län.

- Vi är glada över att vi med den här affären utökar vårt skogsbestånd inom länet. Det är sällan som fastigheter av den här storleken kommer ut på marknaden, säger Henrik Mårtensson, Skogschef för Persson Invest.

Fastigheterna som säljs innehåller 4 400 hektar produktiv skogsmark, varav 2 000 hektar brukas aktivt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen, tel. 08 – 666 21 05 
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör Holmen, tel. 0739-86 51 12
Henrik Mårtensson, Skogschef Persson Invest, tel. 063-57 41 09

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 12.00 CET.