Holmens ekonomiska rapportering 2018 sker enligt följande:

30 januari      Bokslutsrapport för 2017
25 april          Delårsrapport, januari – mars
15 augusti     Delårsrapport, januari – juni
24 oktober     Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 10 april.

Årsredovisning för 2017 offentliggörs i mitten av mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl.10.00 CET.