Daniel Peltonen har utsetts till ny chef för affärsområde Iggesund Paperboard. Han tillträder tjänsten den 1 april 2017.

För närvarande är Daniel Peltonen chef för Hallsta pappersbruk som ingår i Holmen-koncernen. Han har under sina år inom Holmen även arbetat på bruket i Madrid och på Bravikens pappersbruk. Daniel Peltonen har en diplomingenjörsexamen från Åbo Akademi och är 45 år.

- Daniel har gedigen erfarenhet inom Holmen. I sina olika positioner har han framgångsrikt drivit större projekt och utvecklat Hallsta pappersbruk till ett effektivt och lönsamt bruk. Jag är övertygad om att Daniel, med sin erfarenhet och goda ledaregenskaper, kommer bidra till den fortsatta utvecklingen av såväl affärsområdet som i Holmens ledningsgrupp, säger Holmens VD och koncernchef Henrik Sjölund.

Chefen för affärsområdet Iggesund Paperboard ingår i koncernledningen och rapporterar till VD/koncernchefen.

Johan Abrahamsson, nuvarande operativ chef för Hallsta papperbruk, övergår till rollen som brukschef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl.08.15 CET.