Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner. Göran Lundin har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Lars Josefsson. Lars Josefsson är född 1953 och civilingenjör. Han har lång erfarenhet från chefsbefattningar inom olika industriföretag, bland annat Sandvik, och har även arbetat över 20 år på olika poster inom ABB. Lars arbetar nu som oberoende konsult och är vice ordförande i Vestas, styrelseordförande i Driconeq, Ouman och TimeZynk samt styrelseledamot i Metso.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Holmens årsstämma 2016 som hålls i Stockholm den 13 april kl. 15.00

Inför årsstämman 2016 består Holmens valberedning av Mats Guldbrand, L E Lundberg-företagen, Alice Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie fonder och Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Guldbrand, valberedningen ordförande, tel. 0768-321 515


Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2016 kl.08.05.