Holmen investerar i en tryckimpregneringsanläggning och ett distributionslager vid Bravikens sågverk utanför Norrköping. Investeringen beräknas uppgå till 50 miljoner kronor.

Bravikens sågverk invigdes 2011 och producerar idag sågade och hyvlade trävaror i gran och furu. Sedan invigningen har anläggningen vidareutvecklats bland annat i form av större ytor och ett nytt färdigvarulager. Från att initialt bara såga gran genomfördes sommaren 2015 en strategisk investering med målet att bredda produktionen med snickerivirke i furu, samt möjliggöra produktion av trallvirke och reglar för utomhusändamål.

- Under hösten 2015 började Bravikens sågverk att såga både gran och tall. Vi vill erbjuda våra kunder ett bredare sortiment och impregneringsanläggningen är ett naturligt nästa steg. Anläggningen kommer att ha en hög automatiseringsgrad med möjlighet till fortsatt utveckling, säger Johan Padel, VD Holmen Timber.

Impregnerat virke utgör en stor del av den svenska bygghandelns sortiment och används bland annat till altaner, bryggor, plank och staket. Tryckimpregneringen ger träet längre livslängd och minimerad risk för angrepp av rötsvampar och insekter.

- Efterfrågan på impregnerade produkter växer och med Bravikens centrala läge i en befolkningstät region har vi goda möjligheter nå ut till bygghandeln med ett utökat produktutbud. Impregneringsanläggningen beräknas vara i drift under vintern 2016/2017 och vi räknar med att kunna leverera trall till nästa sommars byggen och hemmaprojekt, berättar Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.

I Holmens biokombinat i Braviken tas hela trädet om hand. Flis från sågverket fungerar som råvara i massaproduktion och biprodukter som bark och sågspån blir biobränsle som omvandlas till energi och fjärrvärme. Cirkeln sluts när överskottsvärmen från pappersbruket tas till vara vid torkningsprocesserna på sågverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Padel, VD Holmen Timber, 070-214 82 44, johan.padel@holmentimber.com