Skogsindustrikoncernen Holmen gör offensiva insatser för att nå ut till nya marknader och nya kunder med ett vidareutvecklat produkt- och serviceerbjudande. Ett led i arbetet är utvecklingen av bolagets kundmagasin för att stärka kundrelationerna.

Som producent av bland annat papper och kartong är kundmagasin ett naturligt sätt att visa upp Holmens produkter samtidigt som det ger möjlighet att bidra med kunskap och inspiration. Att förmedla fördelarna med produkter baserade på en förnybar råvara från hållbart brukade skogar är ett genomgående tema.

- Jag är extremt stolt över vårt nya magasin Paper. Det inspirerar till nya tankar, ger kunskap och vidgar synen på produkten papper. Magasinet speglar också våra ambitioner som företag – nytänkande, innovativt och framtidsinriktat, säger Jonas Lindell, kommunikationschef på Holmen Paper.

Iggesund Paperboard använder kundmagasinet för att lyfta fram kartongens möjligheter och utbilda kunder i hur valet av material för förpackningar och grafiska ändamål är en del av varumärkesbyggandet, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Vår kundtidning Inspire har under lång tid varit mycket uppskattad och vi tar nu ett nytt grepp för att ytterligare stärka betoningen på kunskapsförmedling i det redaktionella materialet, säger Staffan Sjöberg, Iggesund Paperboard.

Holmen Skog kommer i höst att lansera ett nytt magasin som vänder sig till skogsägare, entreprenörer och medarbetare. Även här ses tydliga fördelar i att kommunicera via ett magasin.

- Aktuell forskning visar att tryckta medier är överlägsna digitala när det handlar om att överföra kunskap. När vi frågar de skogsägare som samarbetar med Holmen är det också många som föredrar just magasin som informationsbärare. Att den görs av råvara från våra hållbart brukade skogar är såklart en styrka, säger Jeanette Tretten, Holmen Skog.

För att beställa eller prenumerera på Holmens kundmagasin, besök www.holmen.com/info  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, kommunikationschef, Holmen Paper, tel. 070-323 20 13
Staffan Sjöberg, public relations manager, Iggesund Paperboard, tel. 070-306 48 00
Jeanette Tretten, marknad- och kommunikationschef, Holmen Skog, tel.070-386 04 06