Holmen har såsom tidigare meddelats tecknat avtal om försäljning av sitt tidningspappersbruk i Madrid i Spanien. Transaktionen har nu slutförts. 

Köpare är International Paper som ska ställa om bruket till produktion av returfiberbaserad wellpapp. International Paper fortsätter att producera tidningspapper vid bruket fram till andra halvåret 2017 då det ska ställas om till returfiberbaserad wellpapp. Under den här perioden kommer Holmen att sälja det tidningspapper som produceras vid bruket och fortsätta att betjäna sina kunder.

- Vi avser att upprätthålla vår service och leveranser av dagens produkter under den här perioden. Våra kunder kommer inte att påverkas, säger Nils Ringborg, VD för Holmen Paper.

I transaktionen ingår även Cartón y Papel Reciclado S.A. (Carpa), som samlar in returpapper, och Holmens 50-procentiga innehav i energiproducenten Peninsular Cogeneración S.A.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, kommunikationschef, Holmen Paper, tel.070 323 2013
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, Holmen, tel. 070 212 9712


Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 kl.12.30.