Holmens ekonomiska rapportering 2017 sker enligt följande:

8 februari       Bokslutsrapport för 2016
3 maj             Delårsrapport, januari – mars
17 augusti      Delårsrapport, januari – juni
24 oktober      Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 27 mars.

Årsredovisning för 2016 offentliggörs i början av mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2016 kl.14.00.