Holmens valberedning föreslår årsstämman att styrelsen utökas med en ledamot, från åtta till nio. Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Göran Lundin och Henrik Sjölund.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Henriette Zeuchner. Henriette Zeuchner är född 1972, civilekonom samt jur.kand. Hon har stor kompetens och lång erfarenhet från media- och förlagsbranscherna och arbetar som VD och koncernchef i Berling Media. Henriette är också ledamot i styrelsen för NTM-koncernen.

Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som bolagets revisor.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Holmens årsstämma 2015 hålls i Stockholm den 16 april kl. 15.00

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Guldbrand, valberedningen ordförande, tel. 0768-321 515

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2015 kl.16.00.