Idag återstartade Holmen Paper produktionen på PM 12 på Hallsta pappersbruk. Produktionen har legat nere sedan branden i massafabriken stoppade bruket den 20 november. 

PM 12 tillverkar bokpapperet Holmen BOOK och magasinpapperet Holmen TRND och har en årskapacitet på 230 000 ton.

- Vi är självklart glada över att återigen kunna producera papper och starta leveranser till våra kunder, säger Nils Ringborg, VD för Holmen Paper.

Sanerings- och reparationsarbete pågår fortsatt för att fullt ut kunna återstarta hela massafabriken och därmed också pappersmaskin PM 11.

- Skadorna på kablage och motorer är mera omfattande på den del som förser PM 11 med pappersmassa. Vår bedömning just nu är att PM 11 återstartas i mitten av januari, säger Nils Ringborg och tillägger:

- Vi jobbar intensivt och i nära dialog med att hjälpa alla kunder att lösa sitt pappersbehov.

Branden uppstod i massafabriken i den norra delen av fabriksområdet. Brukets två pappersmaskiner berördes inte av branden och är oskadda. En utredning av brandorsaken pågår men är inte avslutad.

Händelsen förväntas som tidigare meddelats påverka resultatet negativt i fjärde kvartalet med 30 Mkr.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, kommunikationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13


Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2015 kl.11.00.