Holmen grupperar om i koncernledningen efter att bolagets tekniske direktör Staffan Jonsson gått bort efter en tids sjukdom. Ola Schultz-Eklund efterträder Staffan Jonsson som teknisk direktör och Fredrik Nordqvist blir vd för affärsområdet Holmen Energi.

Ola Schultz-Eklund tar över rollen som teknisk direktör. Ola är för närvarande direktör för affärsutveckling och innovation och var dessförinnan platschef på bruket i Workington. Tekniske direktören ingår i koncernledningen och rapporterar till koncernchefen.

Fredrik Nordqvist blir vd för affärsområdet Holmen Energi. Fredrik är i sin nuvarande position chef för vindkraft i Holmen Energi och kommer att kvarstå i den rollen. Vd för Holmen Energi kommer fortsättningsvis att rapportera till vice vd och ingår inte i koncernledningen.

Ola och Fredrik tillträder sina nya roller omgående.

- Staffan Jonsson var med sin erfarenhet och kunskap en fantastisk tillgång och en mycket uppskattad kollega. Under sina många år på Iggesunds bruk var hans insatser ovärderliga i arbetet med att befästa positionen som en skogsindustriell anläggning i världsklass, senast manifesterat genom investeringen i en ny sodapanna 2012, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen.

Holmens koncernledning består efter förändringarna av följande personer:

Henrik Sjölund, vd och koncernchef
Anders Jernhall, vice vd samt finans- och ekonomidirektör
Annica Bresky, vd Iggesund Paperboard
Nils Ringborg, vd Holmen Paper
Johan Padel, vd Holmen Timber
Sören Petersson, vd Holmen Skog
Lars Ericson, chefsjurist
Ola Schultz-Eklund, teknisk direktör
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12