Holmens ekonomiska rapportering 2016 sker enligt följande:

5 februari       Bokslutsrapport för 2015
26 april           Delårsrapport, januari – mars
17 augusti       Delårsrapport, januari – juni
26 oktober      Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 13 april.

Årsredovisning för 2015 offentliggörs i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12


Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2015 kl.13.00.