En brand utbröt under fredagskvällen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik utanför Norrtälje. Ingen människa skadades, men produktionen är stoppad. 

Branden uppstod i massafabriken i den norra delen av fabriksområdet. Den släcktes av räddningstjänsten och saneringsarbetet inleddes redan under natten till lördagen. Brukets två pappersmaskiner berördes inte av branden och är oskadda.

Pappersproduktionen är stoppad till dess att verksamheten i den brandskadade massafabriken kan återupptas. I nuläget bedöms massafabriken åtminstone delvis kunna återuppstartas inom 2-3 veckor.

– Vi inleder omedelbart dialog med de kunder som står närmast i tur för leveranser från bruket och kommer att göra vårt yttersta för att våra kunder ska påverkas så lite som möjligt, säger Nils Ringborg, VD Holmen Paper.

En utredning av brandorsaken och skadornas omfattning pågår. Händelsen förväntas påverka resultatet negativt i fjärde kvartalet med 30 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, kommunikationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2015 kl.17.15.