Holmen Paper lanserar under våren 2015 en ny produkt inom SC-segmentet vilket minskar företagets produktion av tidningspapper. ­

– Vår satsning medför ganska snart en betydande volymförändring för tidningspapper, kommenterar försäljnings- och marknadsdirektör Karolina Svensson.

Intensiva förberedelser pågår på PM 53 vid Bravikens pappersbruk utanför Norrköping för den ombyggnad som startar i slutet av januari kommande år. PM 53 är Bravikens största maskin med en kapacitet på 310 000 årston med nuvarande produktmix. Maskinen producerar Holmen NEWS (tidningspapper) och Holmen XLNT – det obestrukna magasinpapper som är Holmen Papers enskilt största produktfamilj.

Det är produktion av tidningspapper avsedd för export utanför Norden som kommer att minska när den nya produkten introduceras nästa år.

– Vi räknar med en snabb volymökning för den nya produkten, säger Karolina Svensson. Ambitionen är att nå en löpande produktions- och försäljningstakt som vid årsskiftet 2015-2016 ligger över 100 000 ton i årstakt.

– Vi kommer att reducera produktionen av tidningspapper i motsvarande takt och på längre sikt enbart behålla volymer för våra närmarknader i Skandinavien.

Holmen Paper gör bedömningen att de egna åtgärderna i kombination med på marknaden redan tillkännagivna nedstängningar av kapacitet kommer att medföra ett betydligt förbättrat kapacitetsutnyttjande för tidningspapper under 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, Kommunikationschef, tel. 070-323 20 13
E-mail: jonas.lindell@holmenpaper.com

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2014 kl.14.00.