Nils Ringborg har utsetts till ny VD för affärsområdet Holmen Paper och ingår därmed också i Holmens koncernledning.

Nils Ringborg efterträder Henrik Sjölund när denne övergår i sin nya roll som VD och koncernchef för Holmen den 9 april. Nils Ringborg är idag marknadschef på Holmen Paper.

- Nils och hans team på marknadsavdelningen har gjort ett fantastiskt jobb med att utveckla försäljningen under en svår tid. Holmen Paper får en ledare med ett stort nätverk och en bra känsla för våra affärer. Vi får dessutom ytterligare en driven och strategisk kraft i koncernledningen, säger Henrik Sjölund.

- Vi har en klar strategi där den svenska verksamheten ytterligare fokuseras mot specialpapper baserade på färska fibrer och Madrid-verksamheten fortsatt producerar tidningspapper med returfiber som råvara, säger Nils Ringborg.

Rekrytering av ny marknadschef för Holmen Paper pågår.

________________________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, Kommunikationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13