Holmens VD och koncernchef Magnus Hall har anmält till styrelsen att han vill lämna sitt uppdrag. Styrelsen har till hans efterträdare utsett Henrik Sjölund, för närvarande VD för affärsområdet Holmen Paper. Magnus Hall kvarstår som

VD till och med Holmens bolagsstämma den 8 april. Henrik Sjölund tillträder den 9 april. Samtidigt har Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, utnämnts till vice VD i Holmen från och med 12 februari 2014.

- Magnus Hall har under 10 år gjort ett mycket gediget arbete som VD. Under senare år har han framgångsrikt genomfört stora förändringar av verksamheten som en följd av ändrade marknadsförutsättningar. När han nu lämnar företaget önskar jag honom lycka till med sin fortsatta karriär. Jag är övertygad att Henrik Sjölund blir en bra VD för Holmen och jag ser fram emot ett gott samarbete, säger styrelsens ordförande Fredrik Lundberg.

-  Efter snart 29 år i Holmen-koncernen och 10 år som koncernchef har jag beslutat mig för att pröva nya vägar. Det har varit en fantastiskt spännande tid att med alla goda kollegor hantera många utmaningar och stora förändringar. Skogsindustrin, och speciellt Holmen, ligger mig varmt om hjärtat men jag känner nu att tiden är rätt att lämna över till nya krafter. Henrik Sjölund är en utmärkt ledare som tillsammans med ett starkt team i hela organisationen kan fortsätta utveckla Holmen, säger Magnus Hall.

Henrik Sjölund säger: ”Min tid som VD för Holmen Paper har präglats av omstrukturering av verksamheten och omställningar mot specialpapper. Jag ser fram emot de utmaningar som finns inom övriga affärsområden och att tillsammans med alla goda krafter inom Holmen leda utvecklingen av koncernen. Stort fokus kommer att ligga på att ta tillvara de möjligheter som öppnas upp genom de senaste årens stora investeringar i kartong- och sågverksverksamheterna.”

Bilder kan hämtas på www.holmen.com/sv/Press/Bildbank/

___________________________________________________________________________________________
Kontakt:
Fredrik Lundberg 08-463 06 15
Magnus Hall 08-666 21 05
Henrik Sjölund 011-23 62 70
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, 070-212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 13 februari kl.07.55.