Nuvarande VD Håkan Lindh har valt att lämna företaget och efterträds 1 februari av Johan Padel.

- Under Håkan Lindhs ledning har Holmen Timber genomgått en mycket expansiv period i och med investeringen i det nya sågverket i Braviken, samtidigt som marknaden för sågade trävaror varit tuff, säger Magnus Hall, VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett hårt jobb i en besvärlig marknad och Håkan förtjänar ett stort tack. Vi önskar honom all lycka inför kommande uppdrag.

- Inte minst de sista åren, med uppbyggnaden av det nya sågverket i Braviken, har varit spännande och utvecklande men också slitsamma, säger Håkan Lindh. Det känns nu som en naturlig tidpunkt att gå vidare och pröva nya utmaningar.

Johan Padel är 47 år och kommer närmast från Siljan Wood Products AB där han är VD. Dessförinnan har han verkat som VD och koncernchef i Setra Group, divisionschef i Moelven Timber, VD i IKEAs dotterbolag Swedwood Latvia Ltd samt VD i AssiDomän Hasselfors Trä AB. Han har även en mångårig erfarenhet från marknadssidan inom trävaruindustrin.

-  Holmen Timber, med sina båda moderna, storskaliga och kostnadseffektiva enheter, har stor potential att växa vidare, säger Magnus Hall. Johan Padel har den kompetens och erfarenhet som behövs för att leda utvecklingen i en positiv riktning.

VD för affärsområde Holmen Timber ingår i koncernledningen och rapporterar till Holmen-koncernens VD.

___________________________________________________________________

Pressbild: se bilaga.

Kontaktinformation:
Ingegerd Engquist, personaldirektör Holmen, tel 070 221 98 40
Johan Padel, tel 070 214 82 44

Information är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 januari kl.12.00.