Holmen har beslutat investera totalt 55 Mkr vid sina båda sågverk i Iggesund respektive Braviken, Norrköping.

Vid Iggesunds sågverk ökar produktionskapaciteten med 15 procent till 400 000 kubikmeter genom ombyggnad och komplettering av råsorteringen. Investeringen genomförs sommaren 2015.

Bravikens sågverk, som hittills producerat konstruktionsvirke av gran, kommer med denna investering även att kunna såga furu. Det ger ökad flexibilitet i råvaruförsörjningen och möjlighet att i högre grad anskaffa råvara inom regionen. Upptagningsområdet minskar och transportkostnaderna sjunker. Planen är att börja såga två träslag under 2015.

_________________________________________________________________________________________

Kontakt:
Johan Padel, VD Holmen Timber, tel.070-214 82 44
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september kl.09.00.