FN:s Global Compact 100 är ett globalt aktieindex som inkluderar hundra utvalda företag om visar en stark finansiell prestation i kombination med en hållbar verksamhet. Holmen är ett av fem svenska företag och det enda Sverige-baserade skogsindustriföretaget som inkluderats i indexet.

– Vi är förstås mycket glada och stolta över att återigen ingå i Global Compact 100-indexet, säger Lars Strömberg, chef för miljö- och hållbarhetsfrågor i Holmen. FN:s Global Compact utgör en viktig plattform för företag som är engagerade i en hållbar utveckling och Global Compact 100-indexet har på kort tid etablerats och gjort avtryck.

Holmen har varit ansluten till FN:s Global Compact sedan 2007. Här redovisar företagen enligt tio principer som handlar om hur de arbetar med mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, rätten att bilda fackföreningar, miljö och antikorruption. I aktieindexet läggs dessa resultat samman med ett grundläggande krav på lönsamhet.

Indexet är utvecklat i samarbete med analysföretaget Sustainalytics och utgörs av en representativ grupp av utvalda Global Compact-företag, med utgångspunkt i deras efterlevnad av Global Compacts tio principer, den verkställande ledningens engagemang och företagens finansiella prestation. Indexet lanserades 2013 och uppdateras årligen.

– Företagen i Global Compact 100 visar på en total avkastning som överträffar den allmänna globala aktiemarknaden. Det pekar på att ett aktivt hållbarhetsarbete är en viktig framgångsfaktor samtidigt som det får allt större intresse från investerare, säger Lars Strömberg.

För mer information om indexet, se United Nations Global Compact 100.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Strömberg, miljö- och hållbarhetschef Holmen, tel. 070 - 668 90 18