Holmens ekonomiska rapportering 2015 sker enligt följande:

9 februari      Bokslutsrapport för 2014

8 maj             Delårsrapport, januari – mars

13 augusti     Delårsrapport, januari – juni

5 november   Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 16 april.

Årsredovisning för 2014 offentliggörs i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april kl.10.00.