Holmens årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag på www.holmen.com/rapporter.

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare under vecka 13 och engelsk version under vecka 15. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com eller på tel. 08-666 21 00.

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars kl.09.00.