Efter 27 år i koncernen har Arne Wallin, VD för affärsområdet Holmen Energi, beslutat att lämna Holmen.

– Under sin tid i koncernen har Arne Wallin bland annat varit platschef för Bravikens pappersbruk, VD för affärsområdet Holmen Paper och under senare år VD för Holmen Energi. Arne har varit ansvarig för flera tunga investeringsprojekt i Braviken och nu senast lett Holmens satsningar inom vindkraft. Arnes gedigna kunnande och erfarenhet har betytt oerhört mycket för vår förmåga att genomdriva stora projekt i egen regi. Arne har även utvecklat och rationaliserat vår tryckpappersverksamhet i en utmanande tid, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen.

Arne Wallin lämnar sin tjänst i början av 2015. Från den 15 januari kommer Staffan Jonsson att vara tillförordnad VD för Holmen Energi vid sidan av sin ordinarie tjänst som teknisk direktör för koncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel. 070-212 97 12 

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2014 kl.11.00.